Rekondičný pobyt zamestnancov

ID645 | | Ing. Alena Benková | Vytvoriť záložku späť

Zamestnávateľ zabezpečil pre svojich zamestnancov 2-týždňový rekondičný pobyt. Išlo o zamestnancov vykonávajúcich vybrané povolania, ktorým vyplýva povinnosť zúčastniť sa rekondičného pobytu z § 11 ods. 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Okrem toho využil zamestnávateľ ponuku kúpeľov zameraných na liečbu porúch pohybového ústrojenstva a zakúpil pre niekoľkých administratívnych pracovníkov týždňový rekondičný pobyt, ktorý uhradil zo sociálneho fondu. Títo pracovníci nevykonávajú povolania patriace do vybraných povolaní, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť im rekondičné pobyty.

Sú uvedené náklady daňovým výdavkom zamestnávateľa? Sú v prípade zamestnancov oslobodené od dane z príjmov?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár