Základ dane pri dodaní tovaru

ID1723 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť - s.r.o.  je platiteľom DPH a v zmysle odberateľskej zmluvy fakturuje materiál potrebný na opravy a údržbu, ktorý nakupuje do určitej výšky v hotovosti a refakturuje odberateľovi bez navýšenia. V 2013 marci  nakúpila materiál na jeden pokladničný doklad cez elektronickú registračnú pokladnicu od dodávateľa, ktorý nie je platiteľom DPH, na doklade je vyčíslená iba cena celkom, daň nie je vyčíslená, napr. 12,9 eura. Treba pri refakturácii odberateľovi ešte vyfakturovať aj DPH vo výške 20%, nakoľko je to služba spoločnosti? Čiže 12,90 eura + 20% ( 2, 58 eura) = 15,48 eura s DPH?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár