Uložiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania?

ID163 | | Ing. Katarína Skalová | Vytvoriť záložku späť

Daňovník mal povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností 31. 1. 2007. Daňové priznanie podal dňa 31. 3. 2007. Podľa ustanovenia § 35 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len "zákon o správe daní")  obec môže uložiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania u fyzickej osoby najmenej 200 Sk. Pri výklade zákona o správe daní v roku 2006 nám bolo povedané, že obec musí vyrubiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania. Máme teraz, v roku 2008, povinnosť túto uložiť pokutu?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár