Správne zaúčtovanie

ID3611 | | Tatiana Macháčová | Vytvoriť záložku späť

Mesto dostalo od Slovenskej agentúry životného prostredia stromčeky. Agentúra zabezpečila výsadbu stromov a drevín na území mesta (toto je upravené zmluvou o poskytnutí podpory). Mesto v zmluve vystupuje ako užívateľ (link, kde je zmluva zverejnená https://sliac.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/2523207504). Nenávratný finančný príspevok dostala Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá vykonala verejné obstarávanie, nakúpila stromčeky a zeleň, zabezpečila výsadbu , aj zákazku zaplatila. Nijako však obce neusmernili, ako o tejto skutočnosti účtovať, nie je to ani v príručke. Článok 6 zmluvy hovorí, že užívateľ (mesto, obec) je povinný účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa poskytnutej podpory. Chceli by sme sa Vás opýtať na Váš názor ohľadom účtovania o skutočnostiach týkajúcich sa poskytnutej podpory. Mám dva názory ako účtovať: 1. Názor Zaradiť stromčeky a kríky do podsúvahovej evidencie. Peniaze mestu neprišli, iba sme dostali stromčeky, poznáme ich jednotkovú obstarávaciu cenu a vieme ich zaradiť do podsúvahovej evidencie. 2. Názor Premietnuť tieto skutočnosti aj do účtovníctva, a to nasledovne 357/693 - nárok na dotáciu 501/357 - zúčtovanie Následne premietnuť do výkazu FIN 1-12 cez interný doklad, aj keď peniaze neprišli MD 221 (položka 3XX) / dal 221 (položka 6xx) A následne zápis položkovite na podsúvahu.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár