Aktuálna téma

Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2013

zoradiť výsledky podľa:

Odvody a príkazná zmluva

ID1600 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2012 som mala príjem z dohôd (mzda mi bola vyplácaná po zdanení a odvedení odvodov) a príkaznej zmluvy. Príkaznú zmluvu som uzatvorila s istou prekladateľskou agentúrou v januári 2012. Už predtým som sa venovala prekladaniu na dohodu. Agentúre nevyhovovala spolupráca na dohodu a keďže som nebola (ani v súčasnosti nie som) živnostníčka ani SZČO, navrhli mi spoluprácu na základe príkaznej zmluvy. Príkazné zmluvy sme uzatvárali priebežne, podľa potreby – teda ak prišla objednávka, poslali mi príkaznú zmluvu, na základe ktorej som vyhotovila preklad. Za rok 2012 mi bolo vyplatených 8 príkazných zmlúv v celkovej sume 2 120 eur.

Podarilo sa mi však zistiť nasledovné:

  • som povinná podať si v tomto roku (2013) daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový úrad vyhodnotí, či príjem na príkaznú zmluvu bol pravidelný alebo nie.
  • V prípade, že to vyhodnotí ako nepravidelnú činnosť, nevzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade, že to vyhodnotí ako pravidelnú činnosť, vzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sú tieto informácie správne?

Problém nastal v Sociálnej poisťovni. Pracovníčky v poisťovni mi povedali 3 rôzne teórie:

 

  • Po podpísaní príkaznej zmluvy som vraj bola povinná prihlásiť sa na daňovom úrade a vybaviť si DIČ, následne odvádzať do Sociálnej poisťovne každý mesiac poistne, ako keby som bola živnostníčka. V zmluve sa však nič takéto nespomína, a ani som sa s takouto informáciou doteraz nestretla.
  • Agentúra, s ktorou som podpísala príkaznú zmluvu vraj mala povinnosť prihlásiť ma do Sociálnej  poisťovne a zo mzdy, ktorú mi vyplácala, mala odvádzať daná  všetky odvody, ako keby som bola ich zamestnanec.
  • Nemala som povinnosť zriadiť si DIČ a mam čakať, ako moju činnosť vyhodnotí agentúra a v júni alebo júli sa dozviem, či mi vzniká povinnosť platiť odvody. Viete mi v tomto smere pomôcť a povedať jasne stanovisko?

Tiež by som sa ešte chcela opýtať:

  • Mala som po podpísaní príkaznej zmluvy povinnosť prihlásiť sa na daňovom úrade? Nemôžem si daňové priznanie podať ako fyzická osoba?
  • Keďže som vo svojom príjme v roku 2012 (na dohodu a príkaznú zmluvu som v hrubom zarobila 2 680 eur) nepresiahla nezdaniteľnú čiastku, budem povinná odviesť daň z tohto príjmu? Pripadne, je dokonca možné, že mám nárok na vrátenie dane, ktorá mi bola strhnutá z dohôd?
  • Ak mám správne informácie ohľadom posudzovania mojej činnosti ako pravidelnej alebo nepravidelnej, na základe čoho ju daňový úrad posudzuje?

Do mája 2012 som bola študentkou, od mája do septembra na úrade prace a od septembra na materskej.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku na materskej dovolenke

ID131 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Manželka je na materskej dovolenke (poberá materskú dávku) a okrem toho má príjem (úroky) zo stavebného sporenia. Zrazenú zrážkovú daň si uplatnila formou daňového priznania a bola jej vrátená. Takto by postupovala manželka aj keby bola na rodičovskej dovolenke a poberala by rodičovský príspevok. Môže si manželka podať uvedené daňové priznanie sama a súčasne si jej manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na ňu vo svojom daňovom priznaní? Na jednej strane sa daň manželke vráti, ale na druhej strane manželovi sa nezdaniteľnou časťou základu dane na manželku zníži o jej príjem, čím sa to prejaví vo zvýšení dane.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

ID110 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Môže si nepočujúci podnikateľ v X. oddiele daňového priznania uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, keď poberá čiastočný invalidný dôchodok?

Poberateľ starobného dôchodku a vysporiadanie dane

ID1162 | | Ing. Viera Mezeiová

Pani Jana je poberateľkou starobného dôchodku vo vyššej sume ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. V zdaňovacom období pracovala 4 mesiace a zamestnávateľ jej priznal hrubý mesačný zárobok vo výške 300 €. Je povinná daň za rok 2011 vysporiadavať?

Poberateľ starobného dôchodku a nárok na zníženie základu dane

ID1437 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba poberá v roku 2012 starobný dôchodok v ročnej výške 3 500 eur a vdovský dôchodok vo výške 290 eur. Pracuje na dohodu o pracovnej činnosti. Môže si po skončení roka nárokovať zníženie základu dane o časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka?

Vysporiadanie dane pri poberaní príjmov len časť zdaňovacieho obdobia

ID1163 | | Ing. Viera Mezeiová

Pani Danka sa do práce vrátila po dvoch rokoch starostlivosti o dieťa. V zdaňovacom období pracovala od októbra. Zamestnávateľ jej priznal hrubý mesačný zárobok vo výške 600 €. Je povinná daň na konci roka 2011 vysporiadavať?

Daňové priznanie pri práci pre viacerých zamestnávateľov

ID1164 | | Ing. Viera Mezeiová

Janka je študentkou a pracovala v priebehu zdaňovacieho obdobia u viacerých zamestnávateľov, pričom úhrn jej príjmov bol v sume 1 700 €. Príjmy z príspevkov do časopisu a úroky na účte v banke mala zdanené daňou vyberanou zrážkou. Je Janka povinná podať daňové priznanie?

Zrážky zo mzdy

ID346 | | Ing. Jolana Strýčková

Aká je maximálna  výška mesačnej sumy pre zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v r. 2011?

Výhra

ID1609 | | Ing. Marián Drozd

Možno si pri výhre automobilu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Nezdaniteľná časť základu dane u študenta pracujúceho na tretinový pracovný úväzok

ID544 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Študent vysokej školy pracuje od septembra 2010 u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy na tretinový pracovný úväzok s hrubým príjmom v septembri 180 €, v októbri 140 €., v novembri 150 € a v decembri 200 €. U zamestnávateľa podpísal vyhlásenie, v ktorom si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Iné zdaniteľné príjmy nemal. Počas celého roku 2010 bol študentom.