Aktuálna téma

Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2013

zoradiť výsledky podľa:

Odvody a príkazná zmluva

ID1600 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2012 som mala príjem z dohôd (mzda mi bola vyplácaná po zdanení a odvedení odvodov) a príkaznej zmluvy. Príkaznú zmluvu som uzatvorila s istou prekladateľskou agentúrou v januári 2012. Už predtým som sa venovala prekladaniu na dohodu. Agentúre nevyhovovala spolupráca na dohodu a keďže som nebola (ani v súčasnosti nie som) živnostníčka ani SZČO, navrhli mi spoluprácu na základe príkaznej zmluvy. Príkazné zmluvy sme uzatvárali priebežne, podľa potreby – teda ak prišla objednávka, poslali mi príkaznú zmluvu, na základe ktorej som vyhotovila preklad. Za rok 2012 mi bolo vyplatených 8 príkazných zmlúv v celkovej sume 2 120 eur.

Podarilo sa mi však zistiť nasledovné:

  • som povinná podať si v tomto roku (2013) daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový úrad vyhodnotí, či príjem na príkaznú zmluvu bol pravidelný alebo nie.
  • V prípade, že to vyhodnotí ako nepravidelnú činnosť, nevzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade, že to vyhodnotí ako pravidelnú činnosť, vzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sú tieto informácie správne?

Problém nastal v Sociálnej poisťovni. Pracovníčky v poisťovni mi povedali 3 rôzne teórie:

 

  • Po podpísaní príkaznej zmluvy som vraj bola povinná prihlásiť sa na daňovom úrade a vybaviť si DIČ, následne odvádzať do Sociálnej poisťovne každý mesiac poistne, ako keby som bola živnostníčka. V zmluve sa však nič takéto nespomína, a ani som sa s takouto informáciou doteraz nestretla.
  • Agentúra, s ktorou som podpísala príkaznú zmluvu vraj mala povinnosť prihlásiť ma do Sociálnej  poisťovne a zo mzdy, ktorú mi vyplácala, mala odvádzať daná  všetky odvody, ako keby som bola ich zamestnanec.
  • Nemala som povinnosť zriadiť si DIČ a mam čakať, ako moju činnosť vyhodnotí agentúra a v júni alebo júli sa dozviem, či mi vzniká povinnosť platiť odvody. Viete mi v tomto smere pomôcť a povedať jasne stanovisko?

Tiež by som sa ešte chcela opýtať:

  • Mala som po podpísaní príkaznej zmluvy povinnosť prihlásiť sa na daňovom úrade? Nemôžem si daňové priznanie podať ako fyzická osoba?
  • Keďže som vo svojom príjme v roku 2012 (na dohodu a príkaznú zmluvu som v hrubom zarobila 2 680 eur) nepresiahla nezdaniteľnú čiastku, budem povinná odviesť daň z tohto príjmu? Pripadne, je dokonca možné, že mám nárok na vrátenie dane, ktorá mi bola strhnutá z dohôd?
  • Ak mám správne informácie ohľadom posudzovania mojej činnosti ako pravidelnej alebo nepravidelnej, na základe čoho ju daňový úrad posudzuje?

Do mája 2012 som bola študentkou, od mája do septembra na úrade prace a od septembra na materskej.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku na materskej dovolenke

ID131 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Manželka je na materskej dovolenke (poberá materskú dávku) a okrem toho má príjem (úroky) zo stavebného sporenia. Zrazenú zrážkovú daň si uplatnila formou daňového priznania a bola jej vrátená. Takto by postupovala manželka aj keby bola na rodičovskej dovolenke a poberala by rodičovský príspevok. Môže si manželka podať uvedené daňové priznanie sama a súčasne si jej manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na ňu vo svojom daňovom priznaní? Na jednej strane sa daň manželke vráti, ale na druhej strane manželovi sa nezdaniteľnou časťou základu dane na manželku zníži o jej príjem, čím sa to prejaví vo zvýšení dane.

Nezdaniteľná časť základu dane u študenta pracujúceho na tretinový pracovný úväzok

ID544 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Študent vysokej školy pracuje od septembra 2010 u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy na tretinový pracovný úväzok s hrubým príjmom v septembri 180 €, v októbri 140 €., v novembri 150 € a v decembri 200 €. U zamestnávateľa podpísal vyhlásenie, v ktorom si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Iné zdaniteľné príjmy nemal. Počas celého roku 2010 bol študentom.

Povinnosť podať daňové priznanie pri viacerých druhoch príjmov

ID1165 | | Ing. Viera Mezeiová

Zuzana poberala v roku 2011 príjmy z prenájmu garáže v sume 450 €. Pracovala aj na dohodu o vykonaní práce, na základe ktorej jej plynuli príjmy v celkovej sume 500 €. Okrem toho mala uzatvorený pracovný pomer u zamestnávateľa, u ktorého mala podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov a poberala príjmy zo závislej činnosti v celkovej sume 4 000 €. Aké daňové priznanie je Zuzana povinná podať, resp. môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň?

Daňové priznanie k dani z príjmov a študent

ID1618 | | Ing. Alena Benková

Som študentka a počas minulého roka som si privyrábala prácou na dohodu pre dvoch zamestnávateľov. U prvého zamestnávateľa som zarobila 80 eur, z čoho daň predstavovala 15 eur. Príjem z druhej práce bol 1 240 eur. Pracujem na dohodu, ale som zaregistrovaná na daňovom úrade, mám aj pridelené IČO - vykonávam pomocné činnosti v poisťovníctve. Mám nárok na vrátenie dane?

Autorské honoráre študenta

ID547 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Študent vysokej školy dosiahol za rok 2009 autorské honoráre (učebné texty) vo výške 1 500 € brutto podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (nejde o sústavnú činnosť), z toho pri výplate boli zrazené a odvedené 2 % do Literárneho fondu, t. j. 30 € a zvyšná suma vo výške 1 470 € mu bola vyplatená. Iné zdaniteľné príjmy nemal.

Príjmy z príležitostných činností a daňové priznanie

ID1166 | | Ing. Viera Mezeiová

Podáva daňové priznanie daňovník, ak má náhodný príjem v sume 200 € a príjmy zo zamestnania?

Dohoda o pracovnej činnosti a občan ČR

ID1660 | | Ing. Alena Benková

Spoločnosť zamestnáva občanov ČR na Slovensku na základe dohody o pracovnej činnosti. Aké povinnosti má voči všetkým inštitúciám? Do akej zdravotnej poisťovne sa prihlasujú, keď majú trvalý pobyt v ČR? Majú títo zamestnanci nárok aj na nezdaniteľnú časť na daňovníka v SR alebo nie? Okrem tejto práce inú nevykonávajú, ani v ČR.

Predčasne vyplatené poistné zo životného poistenia a daň z príjmu

ID730 | | Ing. Alena Benková

Zamestnanec si v rokoch 2008 a 2009 uplatnil pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ako nezdaniteľnú časť základu dane poistné na životné poistenie. V roku 2010 si nechal predčasne vyplatiť poistné. Musí vysporiadať poistné odpočítané od základu dane ako nezdaniteľnú časť a ak áno, v ktorom roku?

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u študenta

ID1168 | | Ing. Viera Mezeiová

Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pracujúci študent, na ktorého jeden z rodičov poberá daňový bonus?