Aktuálna téma

Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2013

zoradiť výsledky podľa:

Odvody a príkazná zmluva

ID1600 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2012 som mala príjem z dohôd (mzda mi bola vyplácaná po zdanení a odvedení odvodov) a príkaznej zmluvy. Príkaznú zmluvu som uzatvorila s istou prekladateľskou agentúrou v januári 2012. Už predtým som sa venovala prekladaniu na dohodu. Agentúre nevyhovovala spolupráca na dohodu a keďže som nebola (ani v súčasnosti nie som) živnostníčka ani SZČO, navrhli mi spoluprácu na základe príkaznej zmluvy. Príkazné zmluvy sme uzatvárali priebežne, podľa potreby – teda ak prišla objednávka, poslali mi príkaznú zmluvu, na základe ktorej som vyhotovila preklad. Za rok 2012 mi bolo vyplatených 8 príkazných zmlúv v celkovej sume 2 120 eur.

Podarilo sa mi však zistiť nasledovné:

  • som povinná podať si v tomto roku (2013) daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový úrad vyhodnotí, či príjem na príkaznú zmluvu bol pravidelný alebo nie.
  • V prípade, že to vyhodnotí ako nepravidelnú činnosť, nevzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade, že to vyhodnotí ako pravidelnú činnosť, vzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sú tieto informácie správne?

Problém nastal v Sociálnej poisťovni. Pracovníčky v poisťovni mi povedali 3 rôzne teórie:

 

  • Po podpísaní príkaznej zmluvy som vraj bola povinná prihlásiť sa na daňovom úrade a vybaviť si DIČ, následne odvádzať do Sociálnej poisťovne každý mesiac poistne, ako keby som bola živnostníčka. V zmluve sa však nič takéto nespomína, a ani som sa s takouto informáciou doteraz nestretla.
  • Agentúra, s ktorou som podpísala príkaznú zmluvu vraj mala povinnosť prihlásiť ma do Sociálnej  poisťovne a zo mzdy, ktorú mi vyplácala, mala odvádzať daná  všetky odvody, ako keby som bola ich zamestnanec.
  • Nemala som povinnosť zriadiť si DIČ a mam čakať, ako moju činnosť vyhodnotí agentúra a v júni alebo júli sa dozviem, či mi vzniká povinnosť platiť odvody. Viete mi v tomto smere pomôcť a povedať jasne stanovisko?

Tiež by som sa ešte chcela opýtať:

  • Mala som po podpísaní príkaznej zmluvy povinnosť prihlásiť sa na daňovom úrade? Nemôžem si daňové priznanie podať ako fyzická osoba?
  • Keďže som vo svojom príjme v roku 2012 (na dohodu a príkaznú zmluvu som v hrubom zarobila 2 680 eur) nepresiahla nezdaniteľnú čiastku, budem povinná odviesť daň z tohto príjmu? Pripadne, je dokonca možné, že mám nárok na vrátenie dane, ktorá mi bola strhnutá z dohôd?
  • Ak mám správne informácie ohľadom posudzovania mojej činnosti ako pravidelnej alebo nepravidelnej, na základe čoho ju daňový úrad posudzuje?

Do mája 2012 som bola študentkou, od mája do septembra na úrade prace a od septembra na materskej.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku na materskej dovolenke

ID131 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Manželka je na materskej dovolenke (poberá materskú dávku) a okrem toho má príjem (úroky) zo stavebného sporenia. Zrazenú zrážkovú daň si uplatnila formou daňového priznania a bola jej vrátená. Takto by postupovala manželka aj keby bola na rodičovskej dovolenke a poberala by rodičovský príspevok. Môže si manželka podať uvedené daňové priznanie sama a súčasne si jej manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na ňu vo svojom daňovom priznaní? Na jednej strane sa daň manželke vráti, ale na druhej strane manželovi sa nezdaniteľnou časťou základu dane na manželku zníži o jej príjem, čím sa to prejaví vo zvýšení dane.

Poberateľ vdovského a starobného dôchodku a nárok na nezdaniteľnú časť základu dane

ID1056 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba je poberateľkou vdovského a starobného dôchodku. Za akých podmienok má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka?

Peňažný príspevok na kompenzáciu a daňové priznanie

ID1213 | | Ing. Alena Benková

Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá nie je zamestnaná, ale stará sa o zdravotne postihnuté dieťa a poberá peňažný príspevok na kompenzáciu  podľa § 40 ods. 1 zákona  č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. ? Musí manželka tento príjem zdaniť ?

 

Ktoré daňové priznanie vyplniť a aká bude výška odpočitateľnej položky na daňovníka?

ID1067 | | Ing. Alena Benková

V roku 2011 som bola od 1. 1. - 2. 9. 2011 zamestnaná na zmluvu, od 3. 9.-18. 9. 2011 som bola evidovaná na úrade prace, sociálnych vecí a rodiny a od  19. 9. 2011 som živnostníčka. Ktoré daňové priznanie (typ A - pre zamestnancov alebo typ B ) mám podať, keď som v predchádzajúcom roku pracovala najprv na zmluvu a potom na živnosť? Vzťahuje  sa na mňa plná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,  keď som bola dva týždne nezamestnaná?

Prenajímanie bytu v inom meste

ID1221 | | Klára Klabníková

Od februára 2012 prenajímam byt v inom meste, ako mám trvalé bydlisko. Kde to mám nahlásit a komu v roku 2013 budem platiť daň?

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku

ID1134 | | Ing. Alena Benková

V roku 2011 som poberala rodičovský príspevok a prenajímala som nehnuteľnosť. Celkový príjem z prenájmu s odpočítaním 500eur (oslobodenie od dane) je 3080eur. Priame výdavky spojené s nehnuteľnosťou boli vo výške 1280eur. Základ dane je teda 1800eur. Z prenájmu si nemôžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane.  Keď vypočítanú daň zaplatím, má manžel právo žiadať o vrátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku? Do manželovho zamestnania som odovzdala prehľad mojich príjmov.

Zamestnanec z Nemecka a nezdaniteľná časť základu dane

ID1318 | | Ing. Alena Benková

Slovenská obchodná spoločnosť má zamestnaného občana z Nemecka. Zamestnanec má jediný príjem len v tejto spoločnosti. Je možné uplatniť zamestnancovi nezdaniteľnú časť základu dane?

Nezdaniteľná časť základu dane u poberateľov starobných dôchodkov

ID1161 | | Ing. Viera Mezeiová

Zamestnanci na konci februára 2011 pozastavili poberanie predčasného starobného dôchodku. Zamestnanec A sa však stal v novembri 2011 poberateľom starobného dôchodku a zamestnanec B sa stal až 3. januára 2012 poberateľom starobného dôchodku. Ako sa uplatňuje u týchto zamestnancov nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka?

Odmena za vytvorenie softvéru

ID1349 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba (zamestnanec inej firmy, nemá živnosť) vymyslel a vytvoril pre našu spoločnosť softvér, ktorý naša spoločnosť bude ďalej predávať. Tejto osobe budeme každý mesiac vyplácať 50 % z príjmu z predaja. Na základe akého právneho titulu by sme mu tento príjem mali vyplácať?