Zverejňovanie informácií o výške platov

ID903 | | JUDr. Peter Strapáč | Vytvoriť záložku späť

Podľa ust. § 15 zákona o obecnom riadení komisie obecného zastupiteľstva sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. O aké kontrolné činnosti ide? Má právo komisia vyžiadať informácie o výške platu jednotlivých zamestnancov? Podľa zákona odmeňovanie zamestnancov patrí do kompetencie starostu (podľa odmeňovacieho poriadku, ktorý schvaľuje len starosta a nie obecné zastupiteľstvo). Členovia komisií nie sú viazaní žiadnou mlčanlivosťou.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár