Účtovanie pohľadávok

ID135 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť má dve pohľadávky voči jednému odberateľovi z roku 2009 v sume 11 508,49 eur (splatné 17. 5. 2009 a 18. 5. 2009). Tieto dve pohľadávky sme poistili v poisťovacej spoločnosti (pri náhrade z poistenia pohľadávok je 15 % spoluúčasť). V roku 2009 sme pohľadávky voči odberateľovi prihlásili v Čechách ako pohľadávky podľa insolvenčného zákona (§ 188 ods.2 zákona č. 182/2006 Sb.). Ešte v tom roku nám poisťovacia spoločnosť poslala náhradu z poistených pohľadávok v hodnote 9 782,22 €. V roku 2010 nám prišlo uznesenie o ukončení insolvenčného konania.


Účtovanie v roku 2009:

1. Zaúčtovanie faktúr   
311/601
9 671,00
343 1 837,49
2. Prihláška pohľadávok (v hodnote 15% spoluúčasti poistenia pohľadávok): 
547/391 (daňové)
1 726,27
3. Predpis náhrady od poisťovne za pohľadávky: 
378/648 
9 782,224
4. Úhrada z poisťovne za pohľadávky: 221/378
9 782,22

Účtovanie v roku 2010:

1. Odpis pohľadávok:                                                                       
391/311
1 726,27
546 9 782,22Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár