Rozsah činnosti hlavného kontrolóra

ID1191 | | Mgr. Ladislav Briestenský | Vytvoriť záložku späť

Poslanci schválili hlavnej kontrolórke kontrolu vyplatenia miezd a odmien zamestnancov obecného úradu. Kontrolórka odo mňa požaduje predloženie kópií platových dekrétov zamestnancov a menovitý zoznam vyplatených odmien. Domnievam sa, že postup kontrolórky je nesprávny. Platové dekréty by mala kontrolovať bez toho, aby si robila kópie. Domnievam sa, že kontrolórka nie je oprávnená kontrolovať priznanie príplatku 15% podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ani priznanie osobných príplatkov, ktoré sú vo výlučnej kompetencií starostu a  nemá dôvod žiadať menovité vyplatenie odmien.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár