Povinnosť sprístupňovať informácie

ID796 | | JUDr. Tatiana Mičudová | Vytvoriť záložku späť

Občania obce požiadali o sprístupnenie všetkých písomnosti týkajúcich sa výstavby biostanice v obci. Žiadajú, aby im boli sprístupnené všetky písomnosti v archíve obce, aby mohli do spisov nahliadnuť a skopírovať si celú agendu súvisiacu s danou stavbou. Je im obec povinná vyhovieť? Pracovníčka, ktorá má na starosti stavebné veci im odmieta túto požiadavku odmieta splniť s tým, že na stavebné veci sa zákon o slobodnom prístupe k informáciám nevzťahuje v plnom rozsahu. Poznamenávame, že stavebné veci rieši spoločný obecný úrad, a sťažnosti prichádzajú na obce starostovi. Ako má obec v tejto veci konať?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár