Je preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia daňovým výdavkom?

ID627 | | Ing. Jarmila Strählová | Vytvoriť záložku späť

Fyzická osoba (FO) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (JÚ). Za rok 2010 mala preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) 98,37 €. Preplatok zdravotná poisťovňa nevrátila celý, ale len vo výške 72,37 €. Dôvod nevrátenia celej čiastky uviedla poisťovňa v liste, ktorý FO poslala:

  • preplatok z RZZP za rok 2010 = 121,44 €,
  • uhradená zrážková daň vo výške 19 % = 23,07 €,
  • suma na úhradu podnikateľovi = 98,37 € (121,44 – 23,07),
  • dlhy podnikateľa voči zdravotnej poisťovni (nedoplatok na preddavku na zdravotné poistenie za 3. a 4. mesiac 2011) = 26 €,
  • uhradené podnikateľovi = 72,37 €.

Suma 72,37 € bola podnikateľovi pripísaná na bankový účet 12. 5. 2011.

Ako má podnikateľ postupovať pri účtovaní, aby sumu mohol uplatniť do daňových výdavkov?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár